Kế hoạch Tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên Năm học 2016 - 2017


Kế hoạch Tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên Năm học 2016 - 2017

  • 18/04/2017 16:04
  • Thông báo

Thực hiện Chương trình công tác HSSV năm học 2016 - 2017 của Trường Đại học Công nghệ GTVT và Quy chế dân chủ trong trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên năm học 2016 – 2017, như sau:  

1. Mục đích, yêu cầu

Hội nghị "Gặp gỡ đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên" là diễn đàn để đại diện sinh viên gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với Lãnh đạo Nhà trường và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc về những vấn đề liên quan đến sinh viên đang học tập tại Trường.

Thông qua Hội nghị, Nhà trường nắm bắt tư tưởng của sinh viên, những vướng mắc, khó khăn và những đề xuất của sinh viên trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt, từ đó có biện pháp thích hợp để giải quyết trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Đảm bảo thông tin hai chiều giữa sinh viên với Lãnh đạo Nhà trường, tinh thần dân chủ trong Nhà trường.

Hội nghị phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, đạt hiệu quả.

2. Nội dung

Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc sẽ trả lời và giải đáp các ý kiến đề xuất của sinh viên tập trung vào những nội dung sau:

- Công tác tổ chức dạy và học: nội dung chương trình đào tạo; kế hoạch đào tạo; thực hành, thực tập; phương pháp dạy và học; tài liệu học tập; công tác GVCN-CVHT; các quy chế, quy định của Nhà trường đối với sinh viên;

- Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ công tác dạy và học, nghiên cứu khoa học của sinh viên;

- Những vấn đề liên quan đến môi trường sư phạm, đời sống của sinh viên như: văn hóa ứng xử trong Nhà trường, KTX, nhà ăn, nhà gửi xe, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động ngoại khóa, vệ sinh môi trường;

- Những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách của người học như: Học bổng, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí, vay vốn tín dụng; học phí, bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế;

- Trách nhiệm của các đơn vị chức năng trong giải quyết các thủ tục liên quan đến sinh viên;

- Những vấn đề khác mà HSSV quan tâm.

3. Thành phần tham dự

Về phía Nhà trường: Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TNCSHCM, Chủ tịch Hội sinh viên, Giám đốc các cơ sở đào tạo, lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm và GVCN – CVHT.

Đối với sinh viên:

- Cơ sở đào tạo Hà Nội: Mỗi lớp cử 05 sinh viên (gồm Ban cán sự lớp, 01 sinh viên trong Ban chấp hành Chi đoàn, 01 sinh viên là thành viên của lớp).

- Cơ sở đào tạo Vĩnh Yên và Thái Nguyên dựa trên kế hoạch này bố trí số lượng sinh viên tham dự phù hợp với tình hình thực tế.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Thời gian, địa điểm

- Tại CSĐT Thái Nguyên: 18h30, ngày 04/5/2017 tại Hội trường lớn

- Tại CSĐT Vĩnh Yên: 19h00, ngày 09/5/2017 tại Hội trường lớn

- Tại CSĐT Hà Nội: 19h00, ngày 11/5/2017 tại Hội trường lớn

4.2. Hình thức tổ chức

Đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên.

4.3. Phân công công việc

- Nhà trường đề nghị các đơn vị trong toàn trường rà soát lại những thắc mắc của sinh viên theo biên bản hội nghị đối thoại năm học 2015 – 2016 (có biên bản kèm theo) và báo cáo bằng văn bản gửi Ban Giám hiệu những việc đã làm và chưa làm được trước ngày 26/4/2017, thông qua phòng công tác HSSV.

- Phòng CTHSSV: phối hợp với Đoàn TNCSHCM, phòng Đào tạo, các Cơ sở đào tạo, Trung  tâm, các Khoa triển khai kế hoạch tới các lớp sinh viên, chuẩn bị nội dung chương trình, công tác tổ chức chương trình, tập hợp các ý kiến của sinh viên.

- Phòng HCQT: chuẩn bị Hội trường, trang âm loa đài, trang trí khánh tiết, chuẩn bị maket, nội dung maket “Đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên năm học 2016 - 2017”.

- Phòng TCKT: chuẩn bị kinh phí tổ chức Hội nghị.

- Đoàn TNCSHCM: chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, cử 02 sinh viên phục vụ lễ tân và 05 sinh viên đội tình nguyện bảo đảm trật tự, thu nhận các phiếu đóng góp của sinh viên chuyển cho tổ thư ký, chuyển micro cho sinh viên giao lưu, đối thoại.

- Các Khoa và GVCN – CVHT:

+ GVCN - CVHT họp lớp và tổng hợp các ý kiến của sinh viên theo các nội dung tại mục 2 vào biên bản họp lớp và gửi về Khoa trước ngày 26/4/2017, cán bộ phụ trách công tác sinh viên của Khoa có trách nhiệm tổng hợp, trình Lãnh đạo khoa duyệt và gửi về Phòng CTHSSV trước 16h00 ngày 26/4/2017 (gửi file văn bản về địa chỉ email phongcthssv@utt.edu.vn).

+ Lãnh đạo Khoa phân công GVCN - CVHT lập danh sách sinh viên tham dự hội nghị theo đúng thành phần, theo dõi, sắp xếp chỗ ngồi và quản lý sinh viên trong suốt quá trình diễn ra hội nghị.

Nhận được thông báo này, Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường triển khai theo đúng kế hoạch, đề nghị các Phòng, Ban, Khoa, Cơ sở đào tạo, Trung tâm chuẩn bị nội dung để trả lời, giải đáp thắc mắc của sinh viên./.

Tin liên quan