Kế hoạch Tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên và Lễ tuyên dương sinh viên tiêu biểu, xuất sắc năm học 2016- 2017


Kế hoạch Tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên và Lễ tuyên dương sinh viên tiêu biểu, xuất sắc năm học 2016- 2017

  • 26/10/2017 09:10
  • Thông báo

Thực hiện chương trình công tác năm học; nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Trường (15/11/1945- 15/11/2017), 56 năm ngày Bác Hồ về thăm Trường (29/11/1961-29/11/2017), Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên và Lễ tuyên dương sinh viên tiêu biểu, xuất sắc năm học 2016- 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Giúp sinh viên củng cố và nâng cao kiến thức lý thuyết đã học; làm quen với các phương pháp tư duy, phương pháp nghiên cứu; có cơ hội đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề cụ thể mà chuyên môn đặt ra, đồng thời phát huy tính sáng tạo, ham học hỏi và yêu thích nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng như làm quen, trao đổi, chia sẻ về chuyên môn trong quá trình đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa thầy cô và sinh viên.

- Khen thưởng các sinh viên có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong học tập, nghiên cứu sáng tạo và phong trào Đoàn- Hội, nhằm động viên khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu của Nhà trường.

II. NỘI DUNG

2.1. Tổ chức nghiệm thu, đánh giá, xếp loại các đề tài NCKH Sinh viên năm học 2016 - 2017;

2.2. Tổng kết, trao giải thưởng cho các sinh viên tiêu biểu xuất sắc năm học 2016- 2017.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ban Giám hiệu; Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên, các Phòng, Khoa;

- Các giảng viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện đề tài NCKH;

- Sinh viên tiêu biểu xuất sắc trong học tập, nghiên cứu sáng tạo và phong trào Đoàn- Hội năm học 2016- 2017;

- Giảng viên ôn luyện sinh viên thi sinh viên giỏi, thi Olympic cơ học toàn Quốc.

IV. THỜI GIAN- ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

4.1. Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên

- Thời gian: 8h30 thứ 4, ngày 01/11/2017

- Địa điểm: Khai mạc tại Phòng họp tầng 3, nhà H3 và nghiệm thu tại các phòng họp theo kế hoạch.

4.2. Lễ tuyên dương khen thưởng sinh viên tiêu biểu, xuất sắc năm học 2016- 2017.

- Thời gian: 9h00 thứ 6, ngày 03/11/2017

- Địa điểm: Hội trường lớn

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Phòng KHCN&HTQT: chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên;

- Phòng Công tác Sinh viên: chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng sinh viên tiêu biểu, xuất sắc năm học 2016- 2017;

- Phòng HC - QT: chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Hội nghị khoa học và Lễ tuyên dương gồm Hội trường lớn; các phòng họp nghiệm thu đề tài, banzon, maket, hoa, nước uống, xe đưa đón giảng viên, sinh viên...;

- Đoàn thanh niên: Phối hợp cùng Phòng Công tác Sinh viên chuẩn bị nội dung văn nghệ, công tác lễ tân, đón tiếp đại biểu;

- Trung tâm CNTT: chuẩn bị máy chiếu; âm thanh, ánh sáng; quay phim, chụp ảnh, thông tin trên website;

- Phòng Tài chính kế toán: chuẩn bị kinh phí phục vụ Hội nghị; Lễ tuyên dương;

- Các Cơ sở đào tạo, Phòng, Khoa: căn cứ kế hoạch đôn đốc các giảng viên và sinh viên của đơn vị mình chuẩn bị tốt nội dung báo cáo khoa học.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên và Lễ tuyên dương sinh viên tiêu biểu, xuất sắc năm học 2016- 2017. Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị trong trường khẩn trương triển khai thực hiện./.

Tin liên quan