Kế hoạch Tổ chức Hội thi Lái xe mô tô giỏi, an toàn năm 2018 Skip to main content
Website đang chạy thử nghiệm phiên bản mới. Mọi thông tin vui lòng liên hệ qua email: trungtamcntt@utt.edu.vn


Kế hoạch Tổ chức Hội thi Lái xe mô tô giỏi, an toàn năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 2997/KH-BGTVT ngày 26/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông của Bộ Giao thông vận tải năm 2018, thực hiện Đề án đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải và Quyết định số 1378/QĐ-BGTVT ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt dự toán kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT cho CB-GV-CNV, Sinh viên Nhà trường góp phần làm giảm tỷ lệ người vi phạm trật tự an toàn giao thông, hạn chế số vụ tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn, giảm tỷ lệ người chết và bị thương do tai nạn giao thông. Ban Giám hiệu Nhà trường chủ trương tổ chức Hội thi Lái xe mô tô giỏi, an toàn năm 2018 và có kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH , Ý NGHĨA

- Thông qua Hội thi để tuyên truyền, phổ biến các Luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, văn hóa giao thông và Nghị định quy định xử phạt vi phạm giao thông đang áp dụng hiện nay.

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền giáo dục thông qua các hoạt động thực tiễn để phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền.

- Thu hút được đông đảo CB-GV-CNV, đặc biệt là lực lượng sinh viên tham gia giữ gìn trật tự ATGT, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho sinh viên tham gia. Phát hiện, biểu dương kịp thời nhưng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhằm bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu, trở thành tuyên tuyền viên giỏi trong cộng đồng.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

2.1. Thời gian (dự kiến): Ngày 27 tháng 10 năm 2018.

2.2. Địa điểm:       Tại Phân hiệu Hà Nội của Nhà trường.

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA DỰ THI

Là Sinh viên đang học tập tại Trường đảm bảo các điều kiện theo quy chế của Hội thi quy định.

IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỘI THI

3.1. Thi lý thuyết

Thi bằng phương pháp trắc nghiệm trên máy tính, làm bài theo mẫu.

- Mỗi đề thi gồm 20 câu hỏi về lái xe mô tô trong Luật Giao thông Đường bộ.

- Mỗi đề thi có kết cấu câu hỏi như sau: 07 câu hỏi về Luật giao thông Đường bộ; 05 câu hỏi về Biển báo; 03 câu hỏi về Sa hình; 05 câu hỏi về kỹ năng thực hành lái xe an toàn

3.2. Thi kỹ năng thực hành tay lái

- Áp dụng theo nội dung 4 bài thi Kỹ năng thực hành lái xe, ban hành theo Nghị định Chính phủ số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Bài 1: Đi hình số 8

Bài 2: Đi vạch đường thẳng

Bài 3: Đi đường có vật cản

Bài 4: Đi đường gồ ghề 

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI

Ban Tổ chức phải xây dựng dự toán kinh phí để chi vào đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT năm 2018 và được Hiệu trưởng duyệt

V. GIẢI THƯỞNG

5.1 Giải tập thể:

01 Giải nhất: 1.200.000đ

01 Giải nhì: 1.000.000đ

02 Giải ba: 700.000đ

02 Giải khuyến khích: 500.000đ

5.2 Giải cá nhân

01. Giải nhất: 700.000đ + Giấy chứng nhận

02 Giải nhì: 500.000đ + Giấy chứng nhận

03 Giải ba: 300.000đ + Giấy chứng nhận

04 Giải khuyến khích: 200.000đ + Giấy chứng nhận

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

­- Ban Chấp hành Đoàn Trường là đơn vị thường trực, tổ chức triển khai kế hoạch; phối hợp với các đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai kế hoạch; tham mưu Ban Giám hiệu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các Tiểu ban giúp việc để tổ chức triển khai Hội thi.

- Đoàn Thanh niên Trường  phối hợp với phòng Tài chính kế toán, phòng Hành chính quản trị và các bộ phận liên quan xây dựng dự toán kinh phí trình Hiệu trưởng duyệt.

- Để Hội thi đạt kết quả tốt, Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị trong Trường phối hợp với Đoàn Thanh niên đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các tài liệu về ATGT và vận động sinh viên tích cực tham gia Hội thi Lái xe mô tô giỏi an toàn năm 2018.

File đính kèm