Kế hoạch tổ chức thăm quan dã ngoại nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữa 8/3


Kế hoạch tổ chức thăm quan dã ngoại nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữa 8/3

  • 27/02/2017 08:02
  • Thông báo

KẾ HOẠCH
V/v: Tổ chức thăm quan dã ngoại nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Kính gửi: Công đoàn cơ sở Thái Nguyên
              Các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trong toàn trường

Thực hiện công văn số 46/HD-CĐN ngày 10 tháng 2 năm 2017 của Công đoàn GTVT Việt Nam về tổ chức hoạt động kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Ban Thường vụ Công đoàn trường xây dựng Kế hoạch tổ chức thăm quan dã ngoại cho tập thể nữ CB-VC-NLĐ trong toàn trường. Kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Tăng cường cơ hội giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm cho tập thể nữ CB-VC-NLĐ đang làm việc tại 3 cơ sở đào tạo của Nhà trường.

- Tăng cường tình đoàn kết, gắn bó và hiểu biết lẫn nhau giữa 3 cơ sở đào tạo, tạo bầu không khí phấn khởi cho tập thể nữ CB-VC-NLĐ, qua đó nâng cao hiệu suất làm việc của các cá nhân và hiệu quả công tác nữ công của Nhà trường.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THĂM QUAN

- Thời gian: Chủ Nhật, ngày 5 tháng 3 năm 2017

- Địa điểm: Tỉnh Thái Nguyên.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Tập thể nữ CB-VC-NLĐ đang làm việc trong toàn trường.

- Lãnh đạo các đơn vị.

- Nam CB-VC-NLĐ quan tâm.

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC

- Nhà trường hỗ trợ kinh phí đi lại (thuê xe ô tô); kinh phí tổ chức buổi liên hoan và giao lưu văn nghệ vào trưa ngày 5/3/2017.

- Các khoản kinh phí khác các thành viên tham gia tự chi trả (mua vé thăm quan tại các địa điểm du lịch và các khoản chi tiêu cá nhân khác)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Nữ công các cơ sở đào tạo tập hợp danh sách cá nhân đăng ký tham gia, gửi về Ban tổ chức để triển khai thực hiện.

- Ban Nữ công Trường xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức thăm quan; chủ động phối hợp với các bộ phận liên quan chuẩn bị các điều kiện về phương tiện, cơ sở vật chất, ... để tổ chức chương trình, đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

Ban tổ chức mong muốn nhận được sự ủng hộ của Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị và sự tham gia nhiệt tình của tập thể nữ CB-VC-NLĐ trong toàn trường để chương trình được thực hiện thành công.

Lưu ý:

1. Các đơn vị gửi danh sách cá nhân đănng ký tham quan cho chị Trần Thị Hồng Nhung trước ngày 28/2/2017 theo địa chỉ Email: hongnhungtt@utt.edu.vn; điện thoại 093.455.9455

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ với các đồng chí có tên trong danh sách sau để được giải đáp:

Cơ sở Hà Nội: Đồng chí Cao Thị Thu Nga, Điện thoại 098.908.0086

Cơ sở Vĩnh Yên: Đồng chí Trịnh Thị Thu Hằng, Điện thoại 091.523.0288

Cơ sở Thái Nguyên: Đồng chí Lê Thị Hồng Điệp, Điện thoại 091.303.9784

Nơi nhận:

- CĐ GTVT Việt Nam (b/c);
- ĐU, BGH (b/c);
- CĐ: Cơ sở, bộ phận (t/h);
- Lưu: CĐ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

Trần Văn Bình

Tin liên quan