Kết quả TOEIC ngày 25.4.2019 - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Thông báo tuyển sinh đại học 2019

Kết quả TOEIC ngày 25.4.2019 - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Phiếu điểm sẽ có sau ngày 12/5/2019

Thí sinh mang theo chứng minh thư đến Phòng Một cửa (P104-H3) để nhận phiếu điểm.

Trường hợp thí sinh có chứng minh thư không hợp lệ, thí sinh tự mang chứng minh thư mới lên văn phòng IIG (75 Giang Văn Minh) để nhận kết quả thi.