Thông báo cắt điện ngày 07/2/2018


Thông báo cắt điện ngày 07/2/2018

  • 06/02/2018 16:02
  • Thông báo

Phòng Hành chính - Quản trị Nhà trường tiến hành kiểm tra và sửa chữa Hệ thống điện trong Trường nên tạm ngừng cung cấp điện (tại cơ sở Hà Nội). Thời gian cụ thể như sau:

- Thời gian cắt điện: Từ 11h30 Thứ Tư, ngày 7/2/2018
- Thời gian có điện trở lại: 13h00 Thứ Tư, ngày 7/2/2018

Trân trọng!

Tin liên quan