Thông báo mở lớp ôn luyện thi Olympic môn Ứng dụng tin học trong cơ học kết cấu


Thông báo mở lớp ôn luyện thi Olympic môn Ứng dụng tin học trong cơ học kết cấu

  • 16/12/2017 15:12
  • Thông báo

Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng tin học trong phân tích kết cấu công trình, Bộ môn Kết cấu - Vật liệu trân trọng thông báo tới các bạn sinh viên trường Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải về việc mở lớp ôn luyện thi sinh viên giỏi và Olympic môn Ứng dụng tin học trong Cơ học kết cấu. 

Đăng ký tham gia

1. Mục đích
Với những tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ, máy tính điện tử đã trở thành công cụ đắc lực trong tính toán thiết kế và phân tích kết cấu công trình. Việc tổ chức thi Olympic Ứng dụng tin học trong Cơ học Kết cấu sẽ góp phần nâng cao chất lượng học và giảng dạy các ngành học kỹ thuật công trình, cung cấp cho sinh viên các nguyên lý cơ bản trong việc mô phỏng kết cấu, trang bị cho sinh viên các công cụ tính toán mạnh mẽ, hỗ trợ công tác tính toán thiết kế, nghiên cứu chuyên sâu, phát huy tính sáng tạo và nâng cao hiệu quả công việc. 

2. Đối tượng tham gia
Đối tượng các bạn sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT đã được trang bị các kiến thức cơ bản về kết cấu (tải trọng tác dụng, tính chất các vật liệu cơ bản, điều kiện biên, chuyển vị và biểu đồ nội lực) qua các môn học « Sức bền Vật liệu », « Cơ học kết cấu ». 

3. Kế hoạch lớp học
Lịch học dự kiến: 2 buổi/1 tuần vào tối thứ 3 và tối thứ 5 lúc 18h00 tại phòng máy 501 nhà A5. (Lịch học này có thể thay đổi)

4. Nội dung ôn luyện
Sinh viên được trang bị các kiến thức và kỹ năng về phân tích kết cấu và lập trình tính toán: 
• Biết cách nhập dữ liệu để mô hình hóa
• Biết cách xuất dữ liệu quan tâm dưới dạng bảng số hoặc hình ảnh 
• Biết cách vận dụng chương trình để thực hiện việc phân tích kết cấu:
o Rời rạc hóa hệ thành các phần tử cơ bản 
o Khai báo liên kết, nội liên kết 
o Khai báo vật liệu và hình học của hệ
o Khai báo tải trọng 
o Thực hiện phân tích
• Biết cách khảo sát một đại lượng quan tâm theo sự biến thiên của một hoặc một số tham số của hệ kết cấu.
• Biết cách thực hiện giải một số bài toán tối ưu thông qua lập trình
5.Thông tin liên hệ
Bộ môn Kết cấu - Vật liệu Vật liệu phòng 303 nhà A4. Hoặc liên hệ trực tiếp với thầy Lê Nguyên Khương Email: khuongln@utt.edu.vn / Thầy Cao Minh Quyền Email : quyencm@utt.edu.vn 

Tin liên quan