Thông báo Quyết định thành lập đoàn vận động viên dự Hội thao kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động và chào mừng Tháng Công nhân năm 2018