Thông báo Tạm ngừng cấp điện ngày 17/4/2017


Thông báo Tạm ngừng cấp điện ngày 17/4/2017

  • 13/04/2017 16:04
  • Thông báo

Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, Công ty Điện lực Thanh Xuân sẽ tạm ngừng cung cấp điện cho Quý khách hàng, để bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo lưới điện:

- Thời gian tạm ngừng cấp điện: Từ 14h00' ngày 17/4/2017 (thứ hai).

- Thời gian dự kiến cấp điện trở lại: Từ 17h00' ngày 17/4/2017 (thứ hai).

Tin liên quan