Thông báo tạm ngừng cung cấp điện ngày 06/10/2017


Thông báo tạm ngừng cung cấp điện ngày 06/10/2017

  • 05/10/2017 14:10
  • Thông báo

Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, Công ty Điện lực Thanh Xuân sẽ nháy điện chuyển tải vào ngày 06/10 (Mất điện khoảng 15 phút khoảng thời gian sau):

- Buổi sáng:
Thời gian tạm ngừng cấp điện: Từ 7h00 ngày 06/10/2017
Thời gian dự kiến cấp điện trở lại: Từ 8h00 ngày 06/10/2017

- Buổi chiều: 
Thời gian tạm ngừng cấp điện: Từ 14h00 ngày 06/10/2017
Thời gian dự kiến cấp điện trở lại: Từ 15h00 ngày 06/10/2017

Tin liên quan