Thông báo tạm ngừng cung cấp điện ngày 25/9/2017


Thông báo tạm ngừng cung cấp điện ngày 25/9/2017

  • 22/09/2017 10:09
  • Thông báo

Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, Công ty Điện lực Thanh Xuân sẽ tạm ngừng cung cấp điện cho Quý khách hàng, để bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo lưới điện:

- Buổi sáng:

Thời gian tạm ngừng cấp điện: Từ 7h00 ngày 25/9/2017
Thời gian dự kiến cấp điện trở lại: Từ 8h00 ngày 25/9/2017

- Buổi chiều: 
Thời gian tạm ngừng cấp điện: Từ 14h00 ngày 25/9/2017
Thời gian dự kiến cấp điện trở lại: Từ 15h00 ngày 25/9/2017

Tin liên quan