Thông báo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết