Thông báo tham dự Khóa học K95A Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2018


Thông báo tham dự Khóa học K95A Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2018

  • 14/09/2018 15:09
  • Thông báo

File đính kèm
Tin liên quan