Thông báo tổ chức Hội thảo Chương trình làm việc diện kỹ sư công nghệ tại Nhật Bản năm 2019