Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi Vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2018