Thông báo tuyển đại biểu dự Hội thảo chuyên đề về quản lý và phát triển Logistics năm 2018 tại Trung Quốc Skip to main content
Website đang chạy thử nghiệm phiên bản mới. Mọi thông tin vui lòng liên hệ qua email: trungtamcntt@utt.edu.vn


Thông báo tuyển đại biểu dự Hội thảo chuyên đề về quản lý và phát triển Logistics năm 2018 tại Trung Quốc

Trường Đại học Công nghệ GTVT được cử 01 đại biểu tham dự Hội thảo chuyên đề về về quản lý và phát triển Logistics cho các nước đang phát triển năm 2018  do Bộ Thương mại Trung Quốc tổ chức tại Giang Tô- Trung Quốc từ ngày 7-27/5/2018 theo công văn số 3836/BGTVT-HTQT ngày 13/4/2018 của Bộ GTVT (file đính kèm). Nhà trường thông báo tới Thủ trưởng các đơn vị thông báo tới các cán bộ, giảng viên có đủ tiêu chuẩn theo nội dung công văn, đăng ký về Phòng KHCN-HTQT trước ngày 19/4 để trình Ban giám hiệu duyệt và hoàn thiện hồ sơ nộp Bộ GTVT. 

File đính kèm