Thông báo tuyển đại biểu tham dự Hội thảo chuyên đề về quy hoạch và quản lý vận hành đường sắt đô thị năm 2018 tại Trung Quốc Skip to main content
Website đang chạy thử nghiệm phiên bản mới. Mọi thông tin vui lòng liên hệ qua email: trungtamcntt@utt.edu.vn


Thông báo tuyển đại biểu tham dự Hội thảo chuyên đề về quy hoạch và quản lý vận hành đường sắt đô thị năm 2018 tại Trung Quốc

Trường Đại học Công nghệ GTVT được cử 01 đại biểu tham dự Hội thảo chuyên đề về quy hoạch và quản lý vận hành đường sắt đô thị năm 2018 do Bộ Thương mại Trung Quốc tổ chức tại Bắc Kinh- Trung Quốc từ ngày 1-14/6/2018 theo công văn số 3714/BGTVT-HTQT ngày 11/4/2018 của Bộ GTVT (file đính kèm). Nhà trường thông báo tới Thủ trưởng các đơn vị thông báo tới các cán bộ, giảng viên có đủ tiêu chuẩn theo nội dung công văn, đăng ký về Phòng KHCN-HTQT trước ngày 25/4 để trình Ban giám hiệu duyệt và hoàn thiện hồ sơ nộp Bộ GTVT. 

File đính kèm