Thông báo về việc bổ sung sách năm 2019


Thông báo về việc bổ sung sách năm 2019

Kính gửi: Các Khoa chuyên ngành

Để kịp thời bổ sung sách phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và sinh viên theo chuẩn chương trình đào tạo của Nhà trường.

Trung tâm Công nghệ Thông tin – Thư viện kính đề nghị các Khoa thống kê danh mục các đầu sách cần bổ sung theo các chương trình đào tạo do Khoa quản lý (có biểu mẫu kèm theo), và gửi bản cứng tới Phòng Nghiệp vụ Thư viện của Trung tâm Công nghệ Thông tin – Thư viện trước ngày 20/03/2019, gửi bản mềm qua địa chỉ email: thuvien@utt.edu.vn.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Nguyễn Thị Hồng Thương – Điện thoại: 0983 833 818

Trân trọng cám ơn!

File đính kèm