Thông báo về việc tham gia chương trình \"Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh\"