Thông báo về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2018