Tin tức nhà trường
Tin tức sự kiện
Trường Đại học Công nghệ GTVT đào tạo Kỹ năng lái xe an toàn và văn hóa giao thông cho Cục Quản trị - Văn phòng Chính phủ

Trường Đại học Công nghệ GTVT đào tạo Kỹ năng lái xe an toàn và văn hóa giao thông cho Cục Quản trị - Văn phòng Chính phủ

Nhằm trang bị cho cán bộ đoàn xe của Cục Quản trị-Văn phòng Chính phủ về kiến thức pháp luật cũng như thực hành huấn luyện nghiệp vụ cơ bản trong khai thác, sử dụng phương tiện ô tô và các kỹ năng giao tiếp khi tham gia giao thông...