Tin tức nhà trường
Tin tức sự kiện
Lễ ký thỏa thuận hợp tác ba bên giữa Đảng Ủy khối các Trường ĐH, CĐ Hà Nội với Trường Đại học Công nghệ GTVT và Trường Cán bộ Quản lý GTVT

Lễ ký thỏa thuận hợp tác ba bên giữa Đảng Ủy khối các Trường ĐH, CĐ Hà Nội với Trường Đại học Công nghệ GTVT và Trường Cán bộ Quản lý GTVT

Chiều ngày 24/7/2018, được sự đồng ý của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Trường Cán bộ quản lý GTVT, tại Trường Đại học Công nghệ GTVT đã diễn ra buổi Lễ ký thỏa thuận hợp tác ba bên giữa Đảng Ủy...