Tin tức nhà trường
Tin tức sự kiện
Khai giảng Khoá đào tạo nghiệp vụ Hạt trưởng & Duy tu sửa chữa bảo dưỡng cầu đường bộ, xây dựng công trình giao thông thủy lợi

Khai giảng Khoá đào tạo nghiệp vụ Hạt trưởng & Duy tu sửa chữa bảo dưỡng cầu đường bộ, xây dựng công trình giao thông thủy lợi

Thực hiện chủ trương đào tạo gắn liền với nhu cầu xã hội, trong những năm qua, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực với nhiều cơ quan, doanh nghiệp trên...