Tin tức nhà trường
Tin tức sự kiện
Học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 21/02/2017, tại Hội trường lớn Cơ sở đào tạo Hà Nội, Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 Khoá XII và chuyên đề toàn...