Tin tức nhà trường
Tin tức sự kiện
Khai mạc kỳ thi tuyển viên chức năm 2017

Khai mạc kỳ thi tuyển viên chức năm 2017

Nhằm bổ sung đội ngũ, giảng viên, chuyên viên Nhà trường, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đồng thời khẳng định vị thế và uy tín của Nhà trường, ngày...

5 gương mặt UTTers tiêu biểu năm 2017

5 gương mặt UTTers tiêu biểu năm 2017

Năm 2017, Trường ta đã cơ bản hoàn thành 10 nhiệm vụ trọng tâm đề ra, trong đó có một số chỉ tiêu vượt mức kế hoạch. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, ủng hộ giúp đỡ của các bộ, ban, ngành trung ương và...