Hội nghị “Học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018”


Hội nghị “Học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018”

  • 15/05/2018 08:05
  • Tin tức sự kiện

Ngày 15/5/2018, Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về  “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Toàn cảnh Hội nghị “Học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018”

Tới dự Hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc - Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng lý luận chính trị - Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội với vai trò là báo cáo viên. Về phía Trường Đại học Công nghệ GTVT có đồng chí Vũ Ngọc Khiêm - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban thường vụ đảng uỷ; BCH Đảng bộ Trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên, các đồng chí Trường, Phó các đơn vị cùng toàn thể các cán bộ, đảng viên, viên chức, đảng viên là sinh viên đang theo học tại Trường (Cơ sở đào tạo Hà Nội).


Đồng chí Phạm Ngọc - Báo cáo viên cao cấp trình bày các nội dung chuyên đề tại hội nghị

Tại hội nghị, Giảng viên cao cấp, Trưởng Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Ngọc đã chuyển tải những nội dung cơ bản: Một số vấn đề khái quát về phong cách Hồ Chí Minh đặc biệt là phong cách làm việc của Bác; xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Báo cáo viên đặc biệt nhấn mạnh phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài… của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phong cách, tác phong công tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện xuyên suốt trong mọi hoạt động trong cả cuộc đời cách mạng, phấn đấu hy sinh, vì Tổ quốc, vì Nhân dân của Người, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, lãnh đạo quản lý các cấp phải nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy dân chủ, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, gần gũi, thân thiết với quần chúng nhân dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; gắn bó với cơ sở, thực tiễn; nói phải đi đôi với làm; có phong cách làm việc khoa học, sáng tạo, vận dụng linh hoạt mọi chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị mình.

Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là phong cách, tác phong của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhằm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Tin & ảnh: Nguyễn Chung
Trường Đại học Công nghệ GTVT

Tin liên quan