Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tuần tra, kiểm tra đường bộ cho lực lượng Thanh tra giao thông vận tải Hà Nội

Thông báo tuyển sinh đại học 2019

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tuần tra, kiểm tra đường bộ cho lực lượng Thanh tra giao thông vận tải Hà Nội

Ngày 13/7/2016, Trường Đại học Công nghệ GTVT phối hợp với Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo, Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tuần tra, kiểm tra đường bộ cho hơn 100 học viên là Thanh tra giao thông vận tải Hà Nội.

nghiệp vụ tuần tra
Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuần tra, kiểm tra đường bộ cho thanh tra giao thông vận tải Hà Nội

Trong khoá học này, các học viên sẽ được truyền đạt kiến thức cơ bản về luật đường bộ, các quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường bộ; quy trình kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ và các văn bản liên quan đến nghiệp vụ tuần tra, kiểm tra đường bộ.

đại học công nghệ gtvt
TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu chỉ đạo khai mạc lớp học

Phát biểu khai mạc lớp học, TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng trường đã quán triệt mục đích, yêu cầu của lớp học, trong đó đồng chí nhấn mạnh, nghiệp vụ tuần tra, kiểm tra đường bộ là một trong những công tác hàng đầu của lực lượng thanh tra giao thông vận tải Hà Nội góp phần thanh tra, kiểm soát các công trình giao thông đường bộ. Trong thời gian học tập, đề nghị các học viên tập trung chú ý lắng nghe các báo cáo của giảng viên truyền đạt kiến thức về các thông tư; nghị định; quy định về nghiệp vụ tuần tra, kiểm tra đường bộ, tích cực nghiên cứu tài liệu, nắm chắc nội dung cơ bản, từ đó vận dụng kiến thức đã học vào nhiệm vụ thực tế. Vì vậy TS. Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các học viên tham gia lớp học gương mẫu, chấp hành nghiêm thời gian, quy định để lớp học đạt được mục đích yêu cầu đề ra.

thanh tra giao thông
Lớp học có sự tham gia của hơn 100 học viên là các thanh tra giao thông vận tải Hà Nội

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ dự kiến diễn ra trong 03 ngày từ ngày 13/7 đến hết ngày 15/7/2016.