Khai giảng lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng II


Khai giảng lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng II

Ngày 18/11/2017, Được sự nhất trí của Lãnh đạo Nhà trường, Khoa Đào tạo tại chức phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng II năm 2017.


Toàn cảnh buổi lễ khai giảng lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng II

Dự Lễ khai giảng có PGS.TS. Đào Văn Đông - Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng trường, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị phòng, khoa, các báo cáo viên và hơn 80 học viên là giảng viên tham gia lớp học.


PGS.TS. Đào Văn Đông - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng lớp học, PGS.TS. Đào Văn Đông - Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm, tác phong chuyên nghiệp đối với giảng viên trong thời đại mới. Để lớp học diễn ra thành công, PGS.TS. Đào Văn Đông mong muốn các báo cáo viên chia sẻ hết các kinh nghiệm về nhá giáo đối với các thế hệ trẻ đi sau và đề nghị các học viên tuân thủ nghiêm túc quy chế lớp học, sau khi kết thúc lớp học các học viên sẽ áp dụng các kiến thức được cung cấp vào trong các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khóa học, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo vị trí chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (Hạng II), làm nòng cốt cho việc nâng cao chất lượng đào tạo tại cơ sở giáo dục đại học.


TS. Nguyễn Văn Lâm - Trưởng phòng Đào tạo công bố Quyết định thành lập lớp học

Lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng II năm 2017 diễn ra trong 03 tháng, với hơn 80 học viên là giảng viên đang giảng dạy tại các Khoa, Trung tâm trong Nhà trường. Thông qua lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên, các học viên sẽ được nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II).

Tin & ảnh: Nguyễn Chung
Trường Đại học Công nghệ GTVT