Thống kê tỷ lệ sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp