Bộ môn Giáo dục thể chất


Bộ môn Giáo dục thể chất

Địa chỉ: Phòng 108 - Nhà B1 - Trường Đại học Công nghệ GTVT, 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại:
Website: http://utt.edu.vn/gdtc
Email: bmgdtc@utt.edu.vn

Bộ môn Giáo dục thể chất được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1480/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 23/8/2011

Tổ chức nhân sự:
- Phó trưởng Bộ môn, phụ trách Bộ môn : ThS. Nguyễn Thành Long
- Tổng số giảng viên: 08 người

Chức năng:
Bộ môn Giáo dục thể chất là đơn vị trực thuộc trường, có chức năng quản lý, tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy các môn học Giáo dục thể chất cho các lớp đào tạo hệ Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất