Khoa Kinh tế Vận tải


Khoa kinh tế vận tải

1. Thông tin chung

Khoa Kinh tế vận tải được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1453/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 23/8/2011

- Địa chỉ tại cơ sở đào tạo Hà Nội: Phòng 509 Nhà H1 - Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội
- Điện thoại: (024) 35520750
- Website: http://utt.edu.vn/ktvt

- Email: khoaktvt@utt.edu.vn

2. Tổ chức nhân sự

+ Trưởng khoa: TS. Hoàng Thị Hồng Lê
+ Phó trưởng khoa: TS. Lê Thu Sao
+ Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Tiến Dũng


Tập thể khoa Kinh tế vận tải

3. Đội ngũ cán bộ giảng viên

Khoa Kinh tế vận tải là một trong những đơn vị lớn của trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa có trình độ chuyên môn vững vàng, được đào tạo trong và ngoài nước. Tổng số cán bộ, giảng viên của khoa gồm 68 người (trong đó: Tiến sĩ: 15; Thạc sỹ: 53)

Các đơn vị trực thuộc:
+ Văn phòng khoa
+ Bộ môn Kế toán - Kiểm toán
+ Bộ môn Tài chính - Ngân hàng
+ Bộ môn Kinh tế xây dựng
+ Bộ môn Cơ sở ngành kinh tế
+ Bộ môn Quản trị kinh doanh
+ Bộ môn Logistics và Vận tải đa phương thức

4. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa

Quản lý, tổ chức đào tạo khối ngành kinh tế, vận tải trình độ cao đẳng, trình độ đại học, sau đại học và các trình độ khác theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội; thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất. 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA KINH TẾ VẬN TẢI

 1. Chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ

TT

Chuyên ngành

Thời gian đào tạo

1

Quản trị doanh nghiệp

2 năm

2

Kế toán doanh nghiệp

2 năm

3

Quản lý kinh tế

2 năm

 

2. Chương trình đào tạo trình độ Đại học

TT

Chuyên ngành

Thời gian đào tạo

1

Kế toán doanh nghiệp

3,5 - 4 năm

2

Quản trị doanh nghiệp

- Quản trị doanh nghiệp

- Quản trị Marketing

- Quản trị Tài chính và đầu tư

3,5 - 4 năm

3

Tài chính ngân hàng

3,5 - 4 năm

4

Khai thác vận tải

- Logistics và Vận tải đa phương thức

- Quản lý, điều hành Vận tải đường bộ

- Quản lý, điều hành Vận tải đường sắt

3,5 - 4 năm

5

Thương mại điện tử

3,5 - 4 năm

6

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

3,5 - 4 năm