Trung tâm Dịch vụ - Đời sống


Trung tâm Dịch vụ - Đời sống

Địa chỉ: Trường Đại học Công nghệ GTVT- Số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại:
Website: http://utt.edu.vn/ttdichvudoisong
Email: ttdvds@utt.edu.vn

Trung tâm Dịch vụ - Đời sống được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập, số 1450/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 23/8/2011.

Tổ chức nhân sự:
- Giảm đốc : CN. Nguyễn Văn Chỉnh.
- Nhân viên: 18 người.

Chức năng: Trung tâm Dịch vụ - Đời sống thuộc cơ cấu tổ chức của Trường, có chức năng quản lý toàn bộ Ký túc xá HS-SV bao gồm: Tổ chức ăn ở, sinh hoạt và học tập cho HS-SV nội trú; đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh môi trường; thực hiện dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy và một số dịch vụ khác phục vụ giảng dạy, học tập của Trường.