Kế hoạch Tổ chức giao lưu thể thao trong nữ CB-VC-NLĐ kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3