Kế hoạch tổ chức Hội nghị Cán bộ - Viên chức Trường Đại học Công nghệ GTVT năm học 2018 - 2019