Kế hoạch xe chở sinh viên K69 đợt 2 lên Cơ sở Vĩnh Phúc học tập học kỳ II năm học 2018 - 2019