Thời gian biểu tuần sinh hoạt công dân Hệ Đại học K68 - CSĐT Vĩnh Phúc


Thời gian biểu tuần sinh hoạt công dân Hệ Đại học K68 - CSĐT Vĩnh Phúc

Ngày đăng : 19/08/2017

LỚP SỐ 3, gồm các ngành:

CNKT ô tô: các lớp 68DCOT11; 68DCOT21; 68DCOT22; 68DCOT23; 68DCOT24; 68DCOT25.

- CNKT Giao thông: lớp 68DCGT11.

Địa điểm học: Hội trường lớn CSĐT Vĩnh Phúc

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị thực hiện

Thứ  hai

21/8/2017

Cả ngày

TẬP CHUNG TẠI CƠ SỞ ĐT VĨNH PHÚC

Nhà trường

Thứ ba

22/8/2017

8h00 – 11h30

Ổn định lớp, phổ biến Chương trình công tác sinh viên và các nội dung sinh hoạt tuần công dân

Phòng CTSV

Thứ tư

23/8/2017

8h00 – 10h30

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên; tư vấn du học; tư vấn chương trình đào tạo song ngữ

Phòng NCKH&HTQT

10h30-11h30

Công tác Thư viện, Giới thiệu các dịch vụ Thư viện, Thư viện điện tử

TT thư viện

Thứ năm

24/8/2017

8h00 – 11h30

Luật giao thông đường bộ; văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông .

TT ĐT lái xe

Thứ sáu

25/8/2017

8h00-11h30

Chuyên đề GDPL, giáo dục tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh

Khoa LLCT

Thứ bảy

26/8/2017

 

Cả ngày

GIAO LƯU TDTT (địa điểm: Tại sân GDTC)

Bộ môn GDTC phối hợp với ĐTN

Chủ nhật

27/8/2017

 

NGHỈ

 

Thứ hai

28/8/2017

8h00 – 11h30

Quy chế, quy định về đào tạo. Thực hành khai thác sử dụng: Chương trình quản lý đào tạo qldt.utt.edu.vn;

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; nhu cầu nhân lực và cơ hội việc làm

Phòng ĐT

Thứ ba

29/8/2017

8h00 – 11h30

Công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập sinh viên; Công tác Đảm bảo chất lượng

Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ tư

30/8/2017

8h00 – 11h30

Chiếu phim tư liệu về trường

TTCNTT

 Chủ trương, đường lối của Đảng; truyền thống và định hướng chiến lược phát triển của Trường

BGH, HĐT

Thứ năm

31/8/2017

8h00-11h30

 

Quy chế công tác SV, Hướng dẫn thủ tục hành chính sinh viên (VPMC) và hướng dẫn hành chính một cửa trực tuyến. Hồ sơ điện tử sinh viên

Phòng CTSV

Thứ sáu

01/9/2017

8h00-11h30

Công tác Đoàn, Hội sinh viên, các CLB - đội - nhóm; Hoạt động của Đoàn Thanh niên + Hội sinh viên; giao lưu văn nghệ.

ĐTN, Hội SV

Thứ bảy

02/9/2017

 

NGHỈ LỄ

 

Chủ nhật

03/9/2017

 

NGHỈ LỄ

 

 

Thứ  hai

04/9/2017

 

NGHỈ BÙ

 

Thứ  Ba

05/9/2017

7h30-

9h30

Chuyên đề Kỹ năng mềm cho sinh viên K68

Báo cáo viên

9h30-11h30

Phòng chống ma túy học đường

Ông Trần Bình

Thứ Tư

06/9/2017

9h30-11h30

Kế hoạch đào tạo, Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo.  Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học

Các Khoa chuyên ngành

Thứ Năm

07/9/2017

8h00-11h30

GVCN - CVHT sinh hoạt với lớp sinh viên:

Công tác GVCN-CVHT, công tác quản lý lớp; sử dụng sổ tay sinh viên. Bầu ban cán sự lớp, BCH chi đoàn lâm thời. Phòng Công tác sinh viên phối hợp phòng ĐT bố trí các lớp tại giảng đường

Khoa/ GVCN-CVHT

 

Thứ Sáu

08/9/2017

7h30-11h30

Đánh giá kết quả đợt học tập tuần sinh hoạt công dân của sinh viên

Phòng CTSV + Phòng ĐBCLĐT

Thứ bảy

09/9/2017

 

NGHỈ HỌC

 

Chủ nhật

10/9/2017

 

NGHỈ HỌC

 

 

Chú ý: Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự bài viết thu hoạch sẽ không được cấp giấy chứng nhận khóa học và  phải trả nợ vào dịp hè.

Phụ trách lớp: Nguyễn văn Chưởng (SĐT:0917794909)

LỚP SỐ 4, gồm các ngành:

- Truyền thông và mạng MT: lớp 68DCTM21; 68DCTM22;

- Hệ thống thông tin: Lớp 68DCHT21; 68DCHT22; 68DCHT23; 68DCHT11; 68DCDT11.

- CNKT Cơ điện tử: Lớp 68DCCO21; 68DCCO22.

Địa điểm học: Hội trường lớn CSĐT Vĩnh Phúc

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị thực hiện

Thứ  hai

21/8/2017

Cả ngày

TẬP CHUNG TẠI CƠ SỞ ĐT VĨNH PHÚC

Nhà trường

Thứ ba

22/8/2017

14h00 – 17h00

Ổn định lớp, phổ biến Chương trình công tác sinh viên và các nội dung sinh hoạt tuần công dân

Phòng CTSV

Thứ tư

23/8/2017

14h00 – 15h30

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên; tư vấn du học; tư vấn chương trình đào tạo song ngữ

Phòng NCKH&HTQT

15h30-17h00

Công tác Thư viện, Giới thiệu các dịch vụ Thư viện, Thư viện điện tử

TT thư viện

Thứ năm

24/8/2017

14h00 – 17h00

Luật giao thông đường bộ; văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông .

TT ĐT lái xe

Thứ sáu

25/8/2017

14h00-17h00

Chuyên đề GDPL, giáo dục tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh

Khoa LLCT

Thứ bảy

26/8/2017

 

Cả ngày

GIAO LƯU TDTT (địa điểm: Tại sân GDTC)

Bộ môn GDTC phối hợp với ĐTN

Chủ nhật

27/8/2017

 

NGHỈ

 

Thứ hai

28/8/2017

14h00-17h00

Quy chế, quy định về đào tạo. Thực hành khai thác sử dụng: Chương trình quản lý đào tạo qldt.utt.edu.vn;

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; nhu cầu nhân lực và cơ hội việc làm

Phòng ĐT

Thứ ba

29/8/2017

14h00-17h00

Công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập sinh viên; Công tác Đảm bảo chất lượng

Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ tư

30/8/2017

14h00-17h00

Chiếu phim tư liệu về trường

TTCNTT

 Chủ trương, đường lối của Đảng; truyền thống và định hướng chiến lược phát triển của Trường

BGH, HĐT

Thứ năm

31/8/2017

14h00-17h00

Quy chế công tác SV, Hướng dẫn thủ tục hành chính sinh viên (VPMC) và hướng dẫn hành chính một cửa trực tuyến. Hồ sơ điện tử sinh viên

Phòng CTSV

Thứ sáu

01/9/2017

14h00-17h00

Công tác Đoàn, Hội sinh viên, các CLB - đội - nhóm; Hoạt động của Đoàn Thanh niên + Hội sinh viên; giao lưu văn nghệ.

ĐTN, Hội SV

Thứ bảy

02/9/2017

 

NGHỈ LỄ

 

Chủ nhật

03/9/2017

 

NGHỈ LỄ

 

 

Thứ  hai

04/9/2017

 

NGHỈ BÙ

 

Thứ  Ba

05/9/2017

13h00-

15h00

Chuyên đề Kỹ năng mềm cho sinh viên K68

Báo cáo viên

15h00-17h00

Phòng chống ma túy học đường

Ông Trần Bình

Thứ Tư

06/9/2017

13h00-

15h00

Kế hoạch đào tạo, Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo.  Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học

Các Khoa chuyên ngành

Thứ Năm

07/9/2017

14h00-

17h00

GVCN - CVHT sinh hoạt với lớp sinh viên:

Công tác GVCN-CVHT, công tác quản lý lớp; sử dụng sổ tay sinh viên. Bầu ban cán sự lớp, BCH chi đoàn lâm thời. Phòng Công tác sinh viên phối hợp phòng ĐT bố trí các lớp tại giảng đường

Khoa/ GVCN-CVHT

 

Thứ Sáu

08/9/2017

14h00-

17h00

Đánh giá kết quả đợt học tập tuần sinh hoạt công dân của sinh viên

Phòng CTSV + Phòng ĐBCLĐT

Thứ bảy

09/9/2017

 

NGHỈ HỌC

 

Chủ nhật

10/9/2017

 

NGHỈ HỌC

 

 

Chú ý: Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự bài viết thu hoạch sẽ không được cấp giấy chứng nhận khóa học và  phải trả nợ vào dịp hè.

Phụ trách lớp: Nguyễn văn Chưởng (SĐT:0917794909)

LỚP SỐ 5, gồm các ngành:

- Kế toán doanh nghiệp: Lớp 68DCKT21, 68DCKT22, 68DCKT23, 68DCKT24; 68DCKT11; 68DCKX11.

Địa điểm học: Hội trường giảng đường CSĐT Vĩnh Phúc

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị thực hiện

Thứ  hai

21/8/2017

Cả ngày

TẬP CHUNG TẠI CƠ SỞ ĐT VĨNH PHÚC

Nhà trường

Thứ ba

22/8/2017

8h00 – 11h30

Ổn định lớp, phổ biến Chương trình công tác sinh viên và các nội dung sinh hoạt tuần công dân

Phòng CTSV

Thứ tư

23/8/2017

8h00 – 10h30

Công tác Thư viện, Giới thiệu các dịch vụ Thư viện, Thư viện điện tử

TT thư viện

10h30-11h30

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên; tư vấn du học; tư vấn chương trình đào tạo song ngữ

Phòng NCKH&HTQT

Thứ năm

24/8/2017

8h00 – 11h30

Chuyên đề GDPL, giáo dục tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh

Khoa LLCT

Thứ sáu

25/8/2017

8h00-11h30

Luật giao thông đường bộ; văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông .

TT ĐT lái xe

Thứ bảy

26/8/2017

 

Cả ngày

GIAO LƯU TDTT (địa điểm: Tại sân GDTC)

Bộ môn GDTC phối hợp với ĐTN

Chủ nhật

27/8/2017

 

NGHỈ

 

Thứ hai

28/8/2017

8h00 – 11h30

Quy chế công tác SV, Hướng dẫn thủ tục hành chính sinh viên (VPMC) và hướng dẫn hành chính một cửa trực tuyến. Hồ sơ điện tử sinh viên

Phòng CTSV

Thứ ba

29/8/2017

8h00 – 11h30

Quy chế, quy định về đào tạo. Thực hành khai thác sử dụng: Chương trình quản lý đào tạo qldt.utt.edu.vn;

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; nhu cầu nhân lực và cơ hội việc làm

Phòng ĐT

Thứ tư

30/8/2017

8h00 – 11h30

Công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập sinh viên; Công tác Đảm bảo chất lượng

Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ năm

31/8/2017

8h00-11h30

 

Công tác Đoàn, Hội sinh viên, các CLB - đội - nhóm; Hoạt động của Đoàn Thanh niên + Hội sinh viên; giao lưu văn nghệ.

 

ĐTN, Hội SV

Thứ sáu

01/9/2017

8h00-11h30

Chiếu phim tư liệu về trường

TTCNTT

 Chủ trương, đường lối của Đảng; truyền thống và định hướng chiến lược phát triển của Trường

BGH, HĐT

Thứ bảy

02/9/2017

 

NGHỈ LỄ

 

Chủ nhật

03/9/2017

 

NGHỈ LỄ

 

 

Thứ  hai

04/9/2017

 

NGHỈ BÙ

 

Thứ  Ba

05/9/2017

7h30-

9h30

Phòng chống ma túy học đường

Ông Trần Bình

9h30-11h30

Chuyên đề Kỹ năng mềm cho sinh viên K68

Báo cáo viên

Thứ Tư

06/9/2017

9h30-11h30

GVCN - CVHT sinh hoạt với lớp sinh viên:

Công tác GVCN-CVHT, công tác quản lý lớp; sử dụng sổ tay sinh viên. Bầu ban cán sự lớp, BCH chi đoàn lâm thời. Phòng Công tác sinh viên phối hợp phòng ĐT bố trí các lớp tại giảng đường

Khoa/ GVCN-CVHT

 

Thứ Năm

07/9/2017

8h00-11h30

Kế hoạch đào tạo, Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo.  Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học

Các Khoa chuyên ngành

Thứ Sáu

08/9/2017

7h30-11h30

Đánh giá kết quả đợt học tập tuần sinh hoạt công dân của sinh viên

Phòng CTSV + Phòng ĐBCLĐT

Thứ bảy

09/9/2017

 

NGHỈ HỌC

 

Chủ nhật

10/9/2017

 

NGHỈ HỌC

 

 

Chú ý: Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự bài viết thu hoạch sẽ không được cấp giấy chứng nhận khóa học và  phải trả nợ vào dịp hè.

Phụ trách lớp: Quách Thị Vân Anh  (SĐT: 0915492067)

LỚP SỐ 6:

- Ngành học Công nghệ kỹ thuật Cơ khí: lớp 68DCMX-FECON; 68DCMX-LICOGI; 68DCCK21; 68DCCK22.

Địa điểm học: Hội trường giảng đường CSĐT Vĩnh Phúc

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị thực hiện

Thứ  hai

21/8/2017

Cả ngày

TẬP CHUNG TẠI CƠ SỞ ĐT VĨNH PHÚC

Nhà trường

Thứ ba

22/8/2017

14h00 – 17h00

Ổn định lớp, phổ biến Chương trình công tác sinh viên và các nội dung sinh hoạt tuần công dân

Phòng CTSV

Thứ tư

23/8/2017

14h00 – 15h30

Công tác Thư viện, Giới thiệu các dịch vụ Thư viện, Thư viện điện tử

TT thư viện

15h30-17h00

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên; tư vấn du học; tư vấn chương trình đào tạo song ngữ

Phòng NCKH&HTQT

Thứ năm

24/8/2017

14h00 – 17h00

Chuyên đề GDPL, giáo dục tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh

Khoa LLCT

Thứ sáu

25/8/2017

14h00 – 17h00

Luật giao thông đường bộ; văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông .

TT ĐT lái xe

Thứ bảy

26/8/2017

Cả ngày

GIAO LƯU TDTT (địa điểm: Tại sân GDTC)

Bộ môn GDTC phối hợp với ĐTN

Chủ nhật

27/8/2017

 

NGHỈ

 

Thứ hai

28/8/2017

14h00 – 17h00

Quy chế công tác SV, Hướng dẫn thủ tục hành chính sinh viên (VPMC) và hướng dẫn hành chính một cửa trực tuyến. Hồ sơ điện tử sinh viên

Phòng CTSV

Thứ ba

29/8/2017

14h00 – 17h00

Quy chế, quy định về đào tạo. Thực hành khai thác sử dụng: Chương trình quản lý đào tạo qldt.utt.edu.vn;

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; nhu cầu nhân lực và cơ hội việc làm

Phòng ĐT

Thứ tư

30/8/2017

14h00 – 17h00

Công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập sinh viên; Công tác Đảm bảo chất lượng

Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ năm

31/8/2017

14h00 – 17h00

Công tác Đoàn, Hội sinh viên, các CLB - đội - nhóm; Hoạt động của Đoàn Thanh niên + Hội sinh viên; giao lưu văn nghệ.

ĐTN, Hội SV

Thứ sáu

01/9/2017

14h00 – 17h00

Chiếu phim tư liệu về trường

TTCNTT

 Chủ trương, đường lối của Đảng; truyền thống và định hướng chiến lược phát triển của Trường

BGH, HĐT

Thứ bảy

02/9/2017

 

NGHỈ LỄ

 

Chủ nhật

03/9/2017

 

NGHỈ LỄ

 

 

Thứ  hai

04/9/2017

 

NGHỈ BÙ

 

Thứ  Ba

05/9/2017

13h00-

15h00

Phòng chống ma túy học đường

Ông Trần Bình

15h00-17h00

Chuyên đề Kỹ năng mềm cho sinh viên K68

Báo cáo viên

Thứ Tư

06/9/2017

14h00 – 17h00

Kế hoạch đào tạo, Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo.  Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học

Các Khoa chuyên ngành

Thứ Năm

07/9/2017

14h00 – 17h00

GVCN - CVHT sinh hoạt với lớp sinh viên:

Công tác GVCN-CVHT, công tác quản lý lớp; sử dụng sổ tay sinh viên. Bầu ban cán sự lớp, BCH chi đoàn lâm thời. Phòng Công tác sinh viên phối hợp phòng ĐT bố trí các lớp tại giảng đường

Khoa/ GVCN-CVHT

 

Thứ Sáu

08/9/2017

14h00 – 17h00

Đánh giá kết quả đợt học tập tuần sinh hoạt công dân của sinh viên

Phòng CTSV + Phòng ĐBCLĐT

Thứ bảy

09/9/2017

 

NGHỈ HỌC

 

Chủ nhật

10/9/2017

 

NGHỈ HỌC

 

 

Chú ý: Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự bài viết thu hoạch sẽ không được cấp giấy chứng nhận khóa học và  phải trả nợ vào dịp hè.

Phụ trách lớp: Quách Thị Vân Anh  (SĐT: 0915492067)

 

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin mới nhận

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho tân kỹ sư K64 năm 2018 - Đợt 1
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho tân kỹ sư K64 năm 2018 - Đợt 1

Sáng ngày 20/6/2018, tại Hội trường lớn Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc, Trường Đại học Công nghệ GTVT đã tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho trên 200 tân kỹ sư Khóa 64 ngành Công trình.

Gặp mặt, tuyên dương khen thưởng các cháu học sinh là con CB-VC-NLĐ đạt thành tích xuất sắc...
Gặp mặt, tuyên dương khen thưởng các cháu học sinh là con CB-VC-NLĐ đạt thành tích xuất sắc...

Ngày 18/6/2018, được sự nhất trí, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, sự ủng hộ, giúp đỡ của chi đoàn giáo viên, cán bộ, công nhân viên và người lao động, Ban nữ công...