Lịch thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ - Đợt tháng 12/2021


Lịch thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ - Đợt tháng 12/2021

26/11/2021

Sinh viên thi trên máy tính, trực tiếp tại CSĐT Hà Nội hoặc CSĐT Vĩnh Phúc từ ngày 03/12/2021 (SV tra cụ thể của từng cá nhân trong file đính kèm).

* Chú ý:

- SV kiểm tra kĩ lại thông tin cá nhân.

- SV đi thi mang theo CMND (hoặc CCCD) và thẻ SV;

- SV đến trường dự thi phải khai báo y tế bằng phần mềm PC-Covid; đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch và phải có giấy xét nghiệm âm tính với SAR-CoV-2 bằng test nhanh hoặc phương pháp PCR do các cơ quan có thẩm quyền cấp, có giá trị trong vòng 72h kể từ thời điểm làm xét nghiệm.

- Những SV không có đầy đủ giấy tờ nói trên hoặc không thực hiện đúng các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh sẽ không được dự thi và bị tính là bỏ thi.

- Dịch bệnh còn có thể diễn biến phức tạp. Do vậy kế hoạch thi (hình thức, địa điểm, thời gian thi...) có thể sẽ phải điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch của cơ quan cấp trên. Đề nghị SV thường xuyên theo dõi trang https://utt.edu.vn/daotao để kịp thời cập nhật tình hình.

File đính kèm