Thông báo bổ sung cho Đợt 12 - năm học 2020-2021 (06/01/2021)


Thông báo bổ sung cho Đợt 12 - năm học 2020-2021 (06/01/2021)

06/01/2021

1. Các lớp sau đây của Đợt 12 - năm học 2020 - 2021 (trong danh sách kèm theo) bị hủy do có quá nhiều SV không nộp học phí đúng hạn.

2. Những SV đã nộp học phí đúng hạn ở các lớp bị hủy nói trên, nếu có nhu cầu chuyển sang các lớp được mở (SV có thể xem TKB các lớp mở trong file đính kèm) làm đơn nộp tại văn phòng Một cửa từ ngày 07/01/2021 đến 11h00 ngày 08/01/2021; nội dung đơn ghi rõ thông tin cá nhân, tên lớp bị hủy, tên lớp xin chuyển sang. SV nộp học phí bổ sung (nếu có) trước 17h00 ngày 15/01/2021.

3. Những SV chưa nộp học phí đúng hạn trong các lớp đã mở được gia hạn thời gian nộp học phí đến trước 17h00 ngày 15/01/2021.

4. Sau thời hạn nộp học phí nói trên, những SV vẫn chưa hoàn thiện học phí Đợt 12 - năm học 2020 - 2021 sẽ bị hủy đăng kí học của đợt học này.

5. SV nộp học phí qua tài khoản của Nhà trường (SV xem file đính kèm để biết số tài khoản) hoặc tại văn phòng Một cửa. Lưu ý: SV nộp học phí qua tài khoản nên nộp sớm, không để sát ngày hết hạn mới chuyển khoản để tránh tình trạng bị lỗi hệ thống.