Thông báo v/v Đăng kí học kì chính 2 - Năm học 2020 - 2021


Thông báo v/v Đăng kí học kì chính 2 - Năm học 2020 - 2021

02/02/2021

1. Học kỳ chính 2 - năm học 2020 - 2021 bắt đầu từ 08/3/2021 (riêng K71 bắt đầu từ 01/3/2021).


2. SV đăng kỳ học bằng bản cứng với đầy đủ chữ ký (in hai mặt, theo đúng mẫu đính kèm) và nộp về văn phòng Một cửa trước 17h00 ngày 18/3/2021.

Chú ý:
    - Với những học phần đã ghi trong sheet “KH” (của từng lớp), SV chỉ phải đăng ký trên bản cứng, phòng Đào tạo sẽ đăng ký trên trang qldt cho SV và rà soát lại việc đăng kí căn cứ vào bản cứng lớp đã nộp. Với những lớp không nộp bản cứng đúng hạn, GVCN-CVHT sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đăng ký học của SV lớp mình phụ trách;
     - Trước khi nộp bản cứng về phòng Đào tạo, GVCN-CVHT và cán bộ lớp phải rà soát lại cẩn thận về các học phần đã đăng ký (Tên học phần, mã học phần, số lượng học phần...), những SV không đăng ký học phải ghi rõ lý do trong cột Ghi chú;
     - SV phải tự mình kiểm tra và ký vào phần đăng ký của mình trên bản cứng, không được phép ký hộ hoặc ký thay;
     - SV có thể xem cụ thể tiến độ học của từng học phần trong sheet “KH” (chú ý: tùy điều kiện thực tế, mỗi lớp sẽ có thời điểm bắt đầu học khác nhau).
 

3. Trong trường hợp muốn HỌC GHÉP với lớp khác để học bù, học vượt trong học kỳ chính, SV sẽ đăng ký bằng bản cứng theo TẬP THỂ LỚP (theo mẫu đính kèm, mỗi lớp chỉ nộp 01 lần duy nhất) và nộp về phòng Đào tạo 206H3 từ ngày 09/3/2021 đến trước 17h00 ngày 11/3/2021. Chú ý:
     - Những SV có nhu cầu học lại, học cải thiện sẽ KHÔNG đăng kí học ghép vào kì chính mà sẽ học trong kì phụ dự kiến tổ chức vào đầu tháng 4/2021;

     - Kiểm tra kĩ thông tin cá nhân, đăng kí đúng mã học phần, số SV hiện có và tiến độ học của lớp đăng kí học ghép...;
     - Trong thời gian chưa có kết quả đăng kí trên hệ thống, SV vẫn tạm thời học theo lớp đã đăng kí để đảm bảo tiến độ học cho đến khi có kết quả đăng kí cuối cùng.
 

4. Trong ngày 29/3/2021, SV kiểm tra lại các học phần học trong học kỳ chính 2 - năm học 2020 - 2021 đã được đăng ký trong tài khoản cá nhân trên trang qldt (bao gồm tất cả các học phần đã đăng kí trong mục 2 và mục 3), nếu thấy có sai sót phải phản ánh lại về phòng Đào tạo – 206H3 trước 17h00 ngày 30/3/2021. YÊU CẦU SINH VIÊN CHỤP LẠI ẢNH MÀN HÌNH CÁC HỌC PHẦN ĐÃ ĐĂNG KÍ THÀNH CÔNG (thể hiện đầy đủ thông tin cá nhân và các học phần đã được đăng kí).


 5. Thời khóa biểu học kỳ chính 2 - năm học 2020 – 2021 sẽ được thông báo trên trang qldt.utt.edu.vn hoặc thông báo về các Khoa trước ngày 07/3/2021.


6. Dự kiến đến đầu tháng 4/2021 sẽ có thông báo về đăng kí học kì phụ (dự kiến học từ tháng 4/2021, học vào buổi tối và cả ngày thứ 7, Chủ nhật dành cho SV học lại và cải thiện). Những SV có nhu cầu nên tự tập hợp sẵn danh sách và đề xuất lịch học để khi có thông báo là kịp triển khai luôn.