TKB HK chính 2 - năm học 2020-2021 - ĐHCQ - Hà Nội


TKB HK chính 2 - năm học 2020-2021 - ĐHCQ - Hà Nội

18/02/2021

Các thầy, cô và sinh viên xem TKB trong file đính kèm.

Chú ý:

   - Toàn bộ các lớp khóa 71 sẽ hoãn thi học kì 1 sau Tết để học theo TKB học kì 2 luôn từ 22/02/2021 theo TKB đính kèm, lịch thi chính thức của học kì 1 sẽ được phòng Khảo thí và ĐBCLĐT thông báo lại sau.

   - Các lớp khóa 70 đi CSĐT Vĩnh Phúc học Quốc phòng, Thể chất... từ ngày 08/3/2021 (gồm 70DCQT21, 70DCQT22, 70DCVT21, 70DCVT22, 70DCVS21, 70DCTN21, 70DCTN22, 70DCQM21) sẽ chuyển sang đi từ ngày 17/5/2020. Từ 08/3/2021, các lớp này học các học phần ở nấc 2 theo TKB đính kèm.

   - Các lớp 70DCDT21, 69DCOT23, 69DCOT24, 69DCMX21, 69DCMX22 hoãn đi thực tập từ 08/3/2021 mà chuyển sang học các học phần theo TKB đính kèm. Lưu ý: kế hoạch thực tập trong TKB đính kèm chỉ là DỰ KIẾN, kế hoạch thực tập cụ thể sẽ báo lại với GV và SV sau.

   - Các lớp từ K70 trở về trước (K70, 69, 68) hoàn thiện nốt kì phụ từ 22/02/2021 đến hết ngày 07/3/2021 theo hướng dẫn của Nhà trường và bắt đầu học kì 2 từ ngày 08/3/2021.

   - Hiện tại, Nhà trường đã có "Thông báo kế hoạch học tập trực tuyến đến hết ngày 06/3/2021", SV các lớp học từ 22/02/2021 cần chú ý để tham dự đầy đủ các giờ học trên lớp theo TKB.

   - Thời hạn nộp bản cứng đăng kí học của học kì 2 - năm học 2020-2021 sẽ được hoãn lại cho đến khi có thông báo mới.

   - Giờ học hiện tại đang được áp dụng theo giờ Mùa đông (chi tiết xem file đính kèm).

   - Căn cứ vào các hướng dẫn tiếp theo của Nhà trường, kế hoạch,TKB, hình thức học có thể tiếp tục được điều chỉnh cho phù hợp. Do vậy GV và SV cần chú ý theo dõi các thông báo để thực hiện.