Duy trì sinh hoạt chi Đoàn theo chủ đề


Duy trì sinh hoạt chi Đoàn theo chủ đề

25/11/2019

Hướng tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2020; các Liên Chi đoàn, Chi đoàn trong toàn trường tích cực tổ chức các buổi sinh hoạt theo chuyên đề nhằm tiếp tục đóng góp những ý kiến, tham luận vào Đại hội Đoàn cấp trên và đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các chi đoàn trong toàn trường.

(Ảnh sinh hoạt chi đoàn tiêu biểu tại CSĐT Vĩnh Phúc)

Chủ đề sinh hoạt của tháng 11 năm 2019 hướng tới quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn trường lần thứ IX và kỷ niệm 74 năm Ngày Thành lập Trường, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn theo chủ đề, đoàn viên các chi đoàn được tổ chức bài bản hơn, mở rộng thêm kiến thức, kỹ năng về các chủ đề cụ thể theo định hướng của Đoàn cấp trên. Đồng thời, các chi đoàn kịp thời tiếp thu, triển khai các chỉ đạo, chương trình, kế hoạch của Đoàn các cấp.

(Bí thư Liên Chi đoàn tham dự và có ý kiến trong buổi họp của Chi đoàn tiêu biểu)