Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú tại Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2020


Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú tại Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2020

29/09/2020

Trong chiến dịch Mùa hè xanh 2020 do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường tổ chức tại X. Vô Ngại - H. Bình Liêu - T. Quảng Ninh, Đoàn TN đã phối hợp với Chi bộ Sinh viên Hà Nội 1 tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú là đoàn viên tham gia chiến dịch Mùa hè xanh năm 2020.
Lễ kết nạp được tổ chức tại Nhà sinh hoạt cộng đồng X. Lục Hồn, H. Bình Liêu, T. Quảng Ninh với sự chứng kiến của Đảng viên Chi bộ và hơn 50 đoàn viên trong đoàn tình nguyện.
Thông qua buổi Lễ, 4 đồng chí là đoàn viên ưu tú đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng viên trong chiến dịch tình nguyện Hè là một trong những điểm sáng của Chi bộ Sinh viên và Đoàn Thanh niên Trường, là cơ hội và động lực để đoàn viên, thanh niên Trường nỗ lực phấn đấu và tích cực tham gia công tác Đoàn, phong trào thanh niên.