Lễ kết nạp đảng viên chào mừng Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên Việt Nam