Quyết định thành lập Ban liên lạc lâm thời Cựu HSSV Trường Đại học Công nghệ GTVT

UTT

DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC LÂM THỜI CỰU HSSV TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

 (Kèm theo Quyết định số:2682/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Công Nghệ GTVT)

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh BLL

Khóa

Số ĐT liên hệ

1

Hoàng Quốc Tuệ

Văn phòng Đảng đoàn thể- Bộ giao thông

Trưởng ban

Khóa 32

0912041739

2

Chu Văn Hải

Giám đốc Cty Hồng Quảng- Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Phó Trưởng ban

Khóa 37 Ô2

0913373952

3

Nguyễn Thị Vân

Văn phòng bất động sản Hà Nội

Phó Trưởng ban

Khóa 31

0987077662

4

Hoàng Tuấn Khoát

Phó tổng GĐ ban dự án Giao thông 7- Bộ Giao thông

Phó Trưởng ban

   Khóa 30B2

0913932151

5

Lê Văn Toản

GĐ doanh nghiệp Thái Bình

Phó Trưởng ban

Khóa 49

0933322163

6

Lê Huy Bảng

Chủ tịch HĐQT Giám đốc cảng Lễ Môn- Thanh Hóa

Ủy Viên

Khóa 32V

0912029723

7

Nguyễn Trường Sơn

Giám đốc công ty 809 Cienco 8- Hà Nội

Ủy Viên

Khóa 42D

0902209179

8

Hoàng Văn Tuế

Phó tổng GĐ công ty giao thông 1- Thanh Hóa

Ủy Viên

Khóa 32B

0913586257

9

Đinh Thị Quỳnh Lâm

Phó phòng tổ chức hành chính công tyXD123-cienco 1

Ủy Viên

Khóa 50

0986437623

10

Đoàn Văn Thắng

Trưởng ban kiểm soát công ty CP xây lắp công nghiệp Nam Định

Ủy Viên

Khóa 27B4

0912703451

11

Đỗ Văn Thái

Xưởng trưởng xưởng công trình Trường ĐHCNGTVT

Ủy Viên

Khóa 42

0976923688

12

Vũ Đình Vượng

Trưởng Phòng QLDA Tổng cty Cửu Long- Tp Hồ Chí Minh

Ủy Viên

Khóa 27

0903382809

13

Công Minh Quang

Trường ĐHCNGTVT

Ủy Viên Thường Trực

 

0912073493

14

Trần Thị Hồng Nhung

Trường ĐHCNGTVT

Ủy Viên

 

0934559355