Chương trình đào tạo Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường

1. Mục tiêu đào tạo chung của chuyên ngành

Chương trình đào tạo đại học Công nghệ kỹ thuật môi trường trong xây dựng công trình giao thông nhằm trang bị cho người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở cần thiết; chuyên môn toàn diện; năng lực thực hành nghề nghiệp cơ bản; năng lực tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng nhanh với những tiến bộ của khoa học công nghệ môi trường trong ngành giao thông; có đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Các công việc sinh viên phụ trách sau tốt nghiệp

- Giảng dạy và nghiên cứu: các Trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và các Viện nghiên cứu về môi trường.
- Làm việc các cơ quan quản lý nhà nước: Các Bộ, Sở, Phòng.
- Làm việc tại các doanh nghiệp: Trung tâm môi trường, Công ty môi trường đô thị, cơ sở xây dựng công trình giao thông và các doanh nghiệp sản xuất khác.cơ sở xử lý chất thải và các công việc khác có liên quan đến môi trường...

Chương trình đào tạo Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường

3. Quan điểm xây dựng chương trình học cho sinh viên và nội dung chương trình học: 

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường được xây dựng trên quan điểm:

+ Chính trị tư tưởng: Đảm bảo cho sinh viên nắm vững đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước để triển khai công việc.
+ Rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
+ Trình độ chuyên môn: Đủ năng lực chuyên môn để tiếp tục học tập, nghiên cứu và triển khai công việc phù hợp với vị trí công tác.  

Tổng số tín chỉ và khối kiến thức phân bổ: Khối lượng kiến thức toàn khóa học là 140 tín chỉ, bao gồm: 

+ Khối kiến thức giáo dục đại cương 43 tín chỉ;
+ Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 97 tín chỉ.
+ Ngoài ra, hai môn học bắt buộc là Giáo dục thể chất (5 Đơn vị học trình) và Giáo dục Quốc phòng-  An ninh (8 TC) sẽ được cấp chứng chỉ riêng.
+ Thực hành, thực tập: Trong quá trình học, sinh viên sẽ được thực hành tại phòng thí nghiệm môi trường với các trang thiết bị thí nghiệm hiện đại, đồng bộ bao gồm thực hành xử lý nước, xử lý chất thải rắn, xử lý khí thải và tiếng ồn; sinh viên được thực tập quan trắc môi trường và thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở sản xuất, nghiên cứu.

4. Kế hoạch học trong 4 năm:

Nội dung chi tiết của kế hoạch đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

5. Các sinh hoạt khác

Trường có các câu lạc bộ và cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động văn-thể-mỹ và các hoạt động khác:

+ Thể thao: bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn. . . tổ chức hàng năm;
+ Văn nghệ: Ca, múa nhạc;
+ Câu lạc bộ học thuật khác: Tiếng anh…

Attachments:
Download this file (KEHOACHGD(CNKTMT).pdf)KEHOACHGD(CNKTMT).pdf[Kế hoạch Giảng dạy Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường]164 kB

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn