Chương trình đào tạo Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu

1. Mục tiêu đào tạo chung của chuyên ngành

1.1. Kiến thức

- Có kiến thức khoa học cơ bản và cơ sở cần thiết để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn (Thạc sĩ, Tiến sĩ);
- Có kiến thức chuyên môn toàn diện để giải quyết các vấn đề: Lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thiết kế, thiết kế thi công, chỉ đạo thi công, kiểm định chất lượng, khai thác và bảo trì công trình cầu;

1.2. Kỹ năng

- Tổ chức công tác đo đạc khảo sát thu thập số liệu cần thiết cho thiết kế công trình cầu;
- Lập, tổ chức thực hiện, quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình cầu;
- Thiết kế; thiết kế thi công; tổ chức thi công; kiểm tra và nghiệm thu chất lượng công trình cầu;
- Quản lý, khai thác, kiểm định được chất lượng công trình cầu;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành trong thiết kế, thi công, quản lý khai thác công trình cầu;
- Hội nhập được với môi trường quốc tế trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu;
- Sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin, để nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học - công nghệ trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu.

2. Các công việc sinh viên phụ trách sau tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các vị trí:

Chương trình đào tạo Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu

3. Quan điểm xây dựng chương trình học cho sinh viên và nội dung chương trình học: 

- Quan điểm xây dựng chương trình học cho sinh viên: Chương trình học có tính hiện đại, tính mở, tiếp cận sát với yêu cầu thực tế đặt ra của ngành GTVT;
- Tổng số tín chỉ và khối kiến thức phân bổ: 167 Tín chỉ. Trong đó Kiến thức đại cương 47 Tín chỉ, Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Cơ sở ngành, ngành, thực hành, thực tập, đồ án) 120 Tín chỉ.

4. Kế hoạch học trong 5 năm

Nội dung chi tiết của kế hoạch đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

5. Các sinh hoạt khác

Trường có các câu lạc bộ và cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động văn-thể-mỹ và các hoạt động khác:

+ Thể thao: bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn. . . tổ chức hàng năm;
+ Văn nghệ: Ca, múa nhạc;
+ Câu lạc bộ học thuật khác: Tiếng anh…

Attachments:
Download this file (Ke hoach giang day DCCA.pdf)Ke hoach giang day DCCA.pdf[ ]188 kB

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn