Giới thiệu

Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải trực thuộc Bộ Giao thông vận tải là một trường đào tạo kỹ sư công nghệ, đa ngành, tiên tiến, hiện đại; một trung tâm văn hóa, khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực giao thông vận tải lớn nhất phía Bắc Việt Nam. Trường có sứ mệnh đào tạo cho ngành giao thông vận tải và đất nước những kỹ sư khoa học kỹ thuật có năng lực và lòng yêu nghề, khả năng sáng tạo và tính nhân văn cao.

Giới thiệu chung về Trường Đại học Công nghệ GTVT

Nhà Hiệu Bộ H1 - Cơ sở Đào tạo Hà Nội

Hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Nhà trường luôn hướng tới mục tiêu mang lại những lợi ích và chất lượng tốt nhất cho xã hội và đất nước, phục vụ chiến lược phát triển ngành giao thông vận tải và các ngành kinh tế quốc dân. Nhà trường hàng năm đã đào tạo cho đất nước hàng vạn Kỹ sư với chất lượng chuyên môn tốt, kỹ năng làm việc tốt, lòng yêu nghề cao.

Đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lý của Nhà trường hiện có 671 cán bộ; trong đó có 486 Giảng viên với 02 Phó Giáo sư, 60 Tiến sỹ, 360 Thạc sỹ. Nhà trường hiện đang đào tạo 12 ngành với 24 chuyên ngành bậc đại học, 17 chuyên ngành bậc cao đẳng, 05 chuyên ngành hệ cao đẳng nghề. Quy mô đào tạo của Trường có trên 20 ngàn sinh viên các hệ,  hàng năm Trường tuyển sinh các hệ từ 4.500 - 5.000 sinh viên các hệ. Nhà trường luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong các hoạt động xã hội, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải và ngành Giáo dục Đào tạo; đóng góp vài trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải hướng tới mô hình đại học đa ngành về kỹ thuật, công nghệ và kinh tế;  trở thành  đại học trọng điểm, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững ngành giao thông vận tải đất nước; là trung tâm nghiên cứu khoa học có uy tín về Giao thông vận tải và một số lĩnh vực khác; có năng lực hội nhập khu vực và Quốc tế; là địa chỉ tin cậy của người học, nhà đầu tư và toàn xã hội.

Attachments:
Download this file (profile-utt-2015-en.jpg)profile-utt-2015-en.jpg[About University of Technology Transportation]1115 kB
Download this file (profile-utt-2015-vn.jpg)profile-utt-2015-vn.jpg[Giới thiệu về Trường Đại học Công nghệ GTVT ]1039 kB

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn