Giới thiệu

Giới thiệu chung

Ý nghĩa logo trường Đại học Công nghệ GTVT.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải trực thuộc Bộ Giao thông vận tải là một trường đào tạo kỹ sư công nghệ, đa ngành, tiên tiến, hiện đại; một trung tâm văn hóa, khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực giao thông vận tải lớn nhất phía Bắc Việt Nam. Trường có sứ mệnh đào tạo cho ngành giao thông vận tải và đất nước những kỹ sư khoa học kỹ thuật có năng lực và lòng yêu nghề, khả năng sáng tạo và tính nhân văn cao.

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn