Hội nghị KHCNGT 2015

Hội nghị khoa học công nghệ giao thông 2015

Ban tổ chức thông báo Chương trình Hội nghị khoa học Công nghệ giao thông vận tải lần thứ III năm 2015:

Ban tổ chức thông báo danh sách báo cáo tại các tiểu ban Hội nghị khoa học Công nghệ giao thông vận tải lần thứ III năm 2015 như sau:

Ban tổ chức kính mời quý Đơn vị tham gia tài trợ sự kiện mang nhiều ý nghĩa này. Đây là Hội nghị lớn quy tụ các nhà quản lý, nhà khoa học và nhà sản xuất trong và ngoài nước gặp gỡ trao đổi học thuật, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và đề xuất các nội dung hợp tác về nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật giao thông vận tải.

Thông báo số 2 về việc nhận báo cáo đầy đủ tham dự Hội nghị Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải lần thứ III, năm 2015

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Trường Đại học Công nghệ GTVT (15//11/1945 - 15/11/2015); 54 năm ngày Bác Hồ về thăm Trường (29/11/1961 - 29/11/2015), Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức Hội nghị khoa học Công nghệ GTVT lần thứ III, năm 2015.

Nhà trường ban hành Quyết định Thành lập Ban tổ chức Hội nghị KHCN GTVT lần thứ III năm 2015.

Nhà trường thông báo về việc gia hạn đăng ký Hội nghị khoa học Công nghệ GTVT lần thứ III, năm 2015 như sau:

Ban tổ chức và Ban biên tập Tạp chí GTVT quy định bài báo Hội nghị khoa học Công nghệ GTVT lần thứ III - năm 2015 đăng trên số đặc biệt của Tạp chí GTVT.

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn