Tin Khoa học công nghệ

Tin Khoa học công nghệ

Quyết định Giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH cấp trường của Giảng viên và Sinh viên năm học 2014-2015

Nhà trường thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH cấp Bộ, cấp Tỉnh Vĩnh Phúc và đăng ký nhiệm vụ bảo vệ Môi trường năm 2016

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Hội đồng họp, Nhóm nghiên cứu phải tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện và làm thành 02 bộ đóng quyển theo quy định và gửi về phòng KHCN-HTQT (Thư ký hành chính) để trình Hiệu trưởng ra Quyết định giao nhiệm vụ.

Quyết định thành lập các Hội đồng xét duyết đề cương đề tài NCKH cấp trường của Giảng viên và Sinh viên năm học 2014-2015

Kế hoạch tổ chức xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp trường của Giảng viên và Sinh viên năm học 2014-2015

Hướng dẫn tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2013-2014

Danh sách đăng ký đề tài NCKH cấp trường năm học 2014 - 2015

Ngày 2/12/2014, tại trường Đại học Công nghệ GTVT, Bộ GTVT đã tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ “Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm đa năng (CBR – Marshall) xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nhiệm và xác định độ ổn định, độ dẻo của bê tông nhựa theo phương pháp Marshall”, mã số ÐT124040 do TS Ngô Quốc Trinh làm chủ nhiệm đề tài. Tham dự hội nghị có đầy đủ các thành viên của Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp Bộ theo quyết định số 56/QÐ-BGTVT ngày 7/1/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn