Khai thác vận tải

Các chuyên ngành:

✔ Khai thác vận tải đường sắt ✔ Khai thác vận tải đường bộ ✔ Logistics và Vận tải đa phương thức.

Ước tính đến năm 2030, tổng sản lượng vận tải khoảng 2.500 tỷ tấn.km (tương đương 4,3 tỷ tấn hàng hóa), 667 tỷ hành khách.km (tương đương 14 tỷ lượt hành khách).

Theo Viện chiến lược và Phát triển GTVT Chi tiết tại đây

Cơ hội việc làm:

Khai thác vận tải đường sắt

Người tốt nghiệp chuyên ngành Khai thác vận tải đường sắt có thể Làm việc tại các đơn vị kinh doanh vận tải đường sắt, trung tâm điều hành giao thông vận tải đường sắt; khu đầu mối giao thông, công ty dịch vụ giao nhận vận tải, các phòng ban chuyên môn thuộc đơn vị quản lý về giao thông vận tải đường sắt.

Khai thác vận tải đường bộ

Người tốt nghiệp chuyên ngành Khai thác vận tải đường bộ có thể Làm việc tại các doanh nghiệp vận tải ô tô, trung tâm điều hành giao thông vận tải đường bộ, khu đầu mối giao thông, công ty dịch vụ giao nhận vận tải, các phòng ban chuyên môn thuộc đơn vị quản lý về giao thông vận tải đường bộ.

Logistics & Vận tải đa phương thức

Người tốt nghiệp chuyên ngành Logistics và Vận tải đa phương thức có thể Làm việc tại các công ty giao nhận và vận chuyển hàng hóa, công ty Logistics, cảng nội địa, doanh nghiệp vận tải, các phòng ban chuyên môn thuộc đơn vị quản lý về giao thông vận tải.