XD Cầu đường bộ

Các chuyên ngành:

✔ CNKT xây dựng (XD) Cầu đường bộ ✔ CNKT XD cầu đường bộ (học tiếng Anh) ✔ CNKT XD đường bộ ✔ CNKT XD Cầu

Ước tính đến năm 2030, tổng sản lượng vận tải khoảng 2.500 tỷ tấn.km (tương đương 4,3 tỷ tấn hàng hóa), 667 tỷ hành khách.km (tương đương 14 tỷ lượt hành khách).

Theo Viện chiến lược và Phát triển GTVT Chi tiết tại đây

Bộ GTVT đang xây dựng đề án đầu tư hệ thống đường cao tốc với nhiều giải pháp quyết liệt mang tính đột phá để đến năm 2020, cả nước có 2.500 km cao tốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Báo Giao thông Chi tiết tại đây

Cơ hội việc làm:

Công nghệ kỹ thuật (CNKT) Giao thông Cầu Đường bộ

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở vị trí kỹ sư tại các doanh nghiệp xây dựng, công ty tư vấn, ban quản lý dự án, viện nghiên cứu, trung tâm kiểm định đánh giá chất lượng công trình cầu đường bộ.