XD Cảng – Đường thủy

Các chuyên ngành:

✔ CNKT xây dựng Cảng – Đường thủy

Tính đến năm 2020, tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng ngành cảng - đường thủy khoảng 30.538 tỉ đồng.

Theo Bộ GTVT Chi tiết tại đây

Tính đến 2020, xây dựng, nâng cấp và cải tạo 129 cảng hàng hóa, 37 cảng hành khách.

Theo Bộ GTVT Chi tiết tại đây

Cơ hội việc làm:

CNKT xây dựng Cảng – Đường thủy

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở vị trí kỹ sư tại các doanh nghiệp xây dựng, công ty tư vấn, ban quản lý dự án, viện nghiên cứu, trung tâm kiểm định đánh giá chất lượng công trình cảng - đường thủy.